Jag har börjat föra över min gamla videofilmer till DV.
Här är ett prov på några av dom
En del av materialet har jag inte kvar originalet utan endast
masterfilmen eller tredje generations VHS
Om ni använder annan webläsare än Internet Explorer och
det inte fungerar prova med den